Print logo

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen oldalakon lévő tartalmak, amennyiben nincs más megjelölve, a Hanns-Seidel-Stiftung e.V. szellemi tulajdona. Az oldalakon lévő fényképek, videók és hangfájlok a mindenkor megadott szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen tartalmak fotomechanikai reprodukciója, elektronikus médiumokon való tárolása, valamint más internetes felületeken való megjelentetése szigorúan tilos.

Örülünk, hogy felkeresi weboldalainkat és köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk, termékeink és weboldalaink iránt. Az Ön magánszférájának védelme a weboldalaink használata során fontos számunkra. Ezért a személyes adatok védelmére és adatbiztonságra vonatkozó, alkalmazható jogszabályoknak megfelelően járunk el. A továbbiakban megtudhatja, mely weboldalakra vonatkozik a jelen adatvédelmi nyilatkozat, milyen adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, milyen betekintési jogokkal rendelkezik Ön, és még sok mást.

Alkalmazási terület

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (a továbbiakban: „Hanns Seidel Alapítvány”) weboldalainak (a továbbiakban: „Hanns Seidel Alapítvány weboldalai”) használatára vonatkozik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik más szolgáltatók weboldalaira, melyekre a Hanns Seidel Alapítvány weboldalai pusztán egy link segítségével mutatnak.

Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyi vagy dologi viszonyaira vonatkozó adatok. Személyes adatnak számít például a neve, címe, számla-, igazolvány- vagy telefonszáma, gépjárműve rendszáma, e-mail címe vagy IP-száma. Nem számítanak személyes adatoknak viszont azok az adatok, melyekkel nem lehet meghatározni a tényleges személyazonosságát. Ide tartoznak azok az információk például, melyek az Ön nemére, az Ön által használt böngészőre vagy az Ön által kedvelt autómárkára vonatkoznak.

Személyes adatok egyéb gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása

Az Ön személyes adatait egyébként csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, ha Ön azokat magától, önkéntes alapon rendelkezésünkre bocsátja, és az a törvény szerint engedélyezett vagy Ön beleegyezett.

Személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának vagy felhasználásának a célja

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag az ismertetett, ill. megállapodott célokra használjuk fel.

Személyes adatok használata hirdetési vagy piackutatási célokra

Az Önnel fenntartott ügyfélkapcsolat ápolása érdekében egy-egy helyen érdekünkben áll személyes adatait hirdetési, piackutatási vagy egyéb célokra használni. Ezt viszont természetesen előbb jelezzük Önnek, és külön beleegyezését kérjük.

Személyes adatok továbbadása, eladása vagy átadása harmadik személynek

Személyes adatait nem adjuk tovább, nem adjuk el, ill. nem adjuk át más módon harmadik személynek, kivéve, ha arra az ismertetett, ill. megállapodott célok lebonyolításához van szükség, vagy Ön külön beleegyezett.

Beleegyezés visszavonása

Lehetősége van arra, hogy a jövőre vonatkozóan visszavonja személyes adatainak a megállapodott célra való felhasználásához adott beleegyezését. Ehhez forduljon a lent megnevezett szervezeti egységhez.

Személyes adatok automatikus gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

Ha felkeresi weboldalunkat, automatikusan (tehát regisztráció nélkül) általános információk kerülnek gyűjtésre, melyek nem személyre vonatkoztatva kerülnek felhasználásra. A használt webes szerverek alapértelmezetten eltárolják

  • a weboldalakat, melyeket kínálatunkban meglátogatott

  • a lehívott fájlok neveit

  • a weboldalt, amelyről egy linken keresztül kínálatunkhoz jutott

  • a lehívás dátumát és pontos idejét

  • valamint szükség esetén számítógépe operációs rendszerét és böngészőjének verzióját.

Ezeket az információkat anonim módon értékeljük ki, és arra használjuk fel, hogy javítsuk a weboldal tartalmát és működését. Nem hozunk létre személyes felhasználói profilokat. Ezek az adatok nem kerülnek további felhasználásra vagy továbbadásra.

Cookie-k alkalmazása

A Hanns Seidel Alapítvány weboldalain általában úgynevezett „session-cookie-kat” alkalmazunk, melyek adatokat tárolnak böngészője memóriájában a technikai folyamatvezérlésre vonatkozóan. Ezek nem személyes adatok.

Cookie-k elhelyezésének letiltása

Jóllehet a cookie-k az adatvédelmi jog szempontjából csak akkor fontosak, ha bennük személyes adatok kerülnek tárolásra, mégis nem kevés internethasználó áll alapvetően szkeptikusan ezekhez a kis adatcsomagokhoz. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy számítógépén saját maga is védekezhet a cookie-k elhelyezése ellen, ill. belenézhet azok tartalmába. A jelenlegi böngészőkben ehhez különböző funkciók állnak rendelkezésre, melyekről részletesebb tájékoztatást kaphat böngészője súgójában. Például állítsa be böngészőjét egyszerűen úgy, hogy automatikusan blokkolja a cookie-kat vagy figyelmeztesse, mielőtt egy cookie mentésre kerülne. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezzel bizonyos körülmények fennállása esetén korlátozásra kerülhet a Hanns Seidel Alapítvány weboldalainak és más szolgáltatók weboldalainak a használata.

Google Analytics alkalmazása

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) honlapelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyek a számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie információkat hoz létre arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat (az adatok között szerepel az IP-címe is), és ezeket az információkat elküldi a Google egyik USA-beli szerverére, ahol tárolásra kerülnek. 

A Google arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje az Ön honlaphasználati szokásait, jelentést készítsen a honlap üzemeltetőjének a honlapon történő tevékenységekről, valamint honlap- és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. Adott esetben a Google kiadhatja harmadik félnek ezeket az információkat, ha azt törvény írja elő, vagy ha a harmadik fél a Google megbízásából dolgozza fel ezeket az adatokat. A Google semmiképp sem hozza kapcsolatba IP-címét a Google más adataival. 

A cookie-k telepítését letilthatja a böngészője megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni tökéletesen használni a honlap összes funkcióját. Ezen weboldal használatával beleegyezését adja abba, hogy a Google az Önről rögzített adatokat a fent leírt módon és a fent megnevezett célból kezelje.

Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

Google Tag Manager (címkekezelő)

Ez a weboldal Google Tag Manager rendszert használ. Ezen szolgáltatás által a weboldal címkéi egy felületen kezelhetők. A Google Tool Manager csupán címkéket implementál. Ez a következőket jelenti: Nem kerülnek cookie-k elhelyezésre és nem kerülnek személyes adatok rögzítésre. A Google Tool Manager más címkéket vált ki, amelyek adott esetben szintén adatokat rögzítenek. A Google Tag Manager viszont nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Amennyiben a domain vagy a cookie-k szintjén deaktiválást végeztek, az minden követési címkére vonatkozóan megmarad, ha azokat a Google Tag Managerrel hajtották végre.

Google Maps

Ez a weboldal Google Maps szolgáltatást használ a térképek megjelenítéséhez és megközelítési tervek létrehozásához. A Google Maps szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemelteti. Ezen weboldal használatával beleegyezését adja abba, hogy a Google, egyik képviselője, vagy egy harmadik fél az automatikusan gyűjtött, valamint az Ön által megadott adatokat rögzítse, feldolgozza és felhasználja. A Google Maps szolgáltatáshoz tartozó felhasználási feltételeket a Google Maps szolgáltatásra vonatkozó felhasználási feltételek pontban találja.

Lehetősége van a Google Maps szolgáltatását egyszerű módon deaktiválni, és így letiltani a Google felé irányuló adatátvitelt: Ehhez böngészőjében deaktiválja a JavaScriptet. 

Részletesebb információk a google.de adatvédelmi központjában érhetők el: átláthatóság és választási lehetőségek, valamint adatvédelmi rendelkezések.

Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor letiltható a jövőre vonatkozóan. 

A teljes IP-címet használó elemzőeszközök használatáról szóló vitát tekintve szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen weboldal „_anonymizeIp()” bővítménnyel használja a Google Analytics szolgáltatást, ezért az IP-címek csak rövidítve kerülnek további feldolgozásra, hogy ne lehessen közvetlenül a személyre vonatkoztatni.

Biztonsági intézkedések

A Hanns Seidel Alapítvány műszaki és szervezéstechnikai biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait adatvesztés és az adatokkal való visszaélés ellen. Így adatai biztonságos működési környezetben kerülnek tárolásra, amelyhez a nyilvánosság nem férhet hozzá. Bizonyos esetekben személyes adatait továbbításkor az úgynevezett Secure Socket Layer technológia (SSL) titkosítja. Ez azt jelenti, hogy számítógépe és a Hanns Seidel Alapítvány szerverei közötti kommunikáció egy elismert titkosítási eljárás alkalmazása mellett megy végbe, amely mindenkor aktuális verziója biztonságosnak számít. Ha böngészője támogatja az SSL-technológiát, úgy a személyes adatok továbbítását ez a funkció védi. Ebben az esetben a legtöbb böngésző egy rövid szöveges mező vagy egy ikon segítségével jelzi, hogy támogatva van-e a biztonsági protokoll. További információkat böngészője súgó funkciójában talál. Amennyiben e-mailen keresztül szeretne kapcsolatba lépni a Hanns-Seidel-Alapítvánnyal, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbított információk bizalmassága nem garantált. Az e-mailek tartalmába – a levelezőlapokhoz hasonlóan – harmadik fél bele tud nézni. Ezért azt javasoljuk, hogy bizalmas információkat kizárólag postai úton juttasson el hozzánk.

Betekintési jog

Kérésre szívesen megosztjuk Önnel, kerülnek-e eltárolásra nálunk személyes adatok Önről, és ha igen, melyek. Ehhez egyszerűen csak forduljon a lent megnevezett szervezeti egységhez.

Személyes adatok módosítása és törlése

Ha szeretné, hogy módosítsuk vagy töröljük személyes adatait, egyszerűen csak forduljon a lent megnevezett szervezeti egységhez. Alapvetően töröljük személyes adatait, mihelyt felhasználásra kerültek arra a célra, amely miatt eredetileg eltároltuk az adatait. Szeretnénk viszont felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén törvényi megőrzési és mérlegkészítési kötelezettségek miatt még nem törölhetjük adatait. Ebben az esetben viszont kérheti az adatok zárolását.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az internet gyors technológiai fejlődése, valamint az adatvédelmi jog és törvény módosításai szükségessé teszik, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat időről időre az új követelményekhez igazítsuk.

A Hanns Seidel Alapítvány betekintést biztosító helye

Ha érvényesíteni szeretné a betekintési jogát, vagy ha kérdései vannak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal, ill. webes adatvédelmi tevékenységünkkel kapcsolatban, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz.